Lerende Netwerken

Het is puur genieten om mensen samen te zien groeien, zich samen te verwonderen en samen kracht te vinden.  Vanuit deze succeservaringen groeide het aanbod lerende netwerken.  Leren in een lerend netwerk is samen rond hetzelfde thema werken.  Het thema wordt (door een expert) ingezet met achtergrondkennis.  Dit gebeurt bij de eerste samenkomst.  Nadien bepaalt de groep de agenda en de noden.

Lerend Netwerk leerkrachten en begeleiders:

 • Komt gemiddeld 3 keer per schooljaar samen
 • Telt maximum 10 deelnemers, minimum 6
 • Je betaalt 45€ per sessie                                                                                                                         of 40€ per sessie in een pakket van 5 sessies (vrij te besteden)                                                 of 40€ met een Goudkaart (= als je school al een coachingstraject volgde)
 • Thema kan gaan rond ondersteunen bij bepaalde noden van leerlingen vb ondersteunen bij ADHD, dyslexie, gedragsproblemen, motivatieproblemen,…           of tools om als leerkracht of begeleider te ondersteunen vanuit je eigen kracht, vanuit je eigen leiderschap
 • Aanbod en inschrijven via de Facebookpagina
 • Locatie en data worden met eerste 6 deelnemers bepaald

Om de groepssamenstelling voor de deelnemers te garanderen gelden volgende betalingsafspraken:

 • Inschrijving is geregistreerd na betaling
 • Annulatie meer dan 14 dagen voor aanvang: 100% terugbetaald
 • Annulatie wegens ziekte of onvoorziene aantoonbare omstandigheden: 100% terugbetaald
 • Bij annulatie 14 dagen voor aanvang: 50% terugbetaald
 • Annulatie minder dan 14 dagen voor aanvang: geen terugbetaling