Ondersteuningsaanbod

Wij boden trainingen aan in verschillende navormingscentra: Eeckhoutcentrum, Vonk en Visie en GO! Nascholing.

Voor boekingen van workshops op maat kan u nog steeds terecht bij:                                  www. vonkenvisie.be

Ervaring leerde echter dat dergelijke workshops vooral renderen in scholen en CLB’s die zelf al heel ernstig met deze thema bezig zijn.  Of het is een krachtige start voor wie er echt werk van wilt maken.  Het vraagt wakker houden en blijven gedisciplineerd opvolgen binnen de eigen setting.  Immers wat wij aanreiken is geen simpele materie: “even luisteren en dan gewoon toepassen”.  Het vraagt blijvend deze verantwoordelijkheid opnemen om het aanbod op maat verder te borgen.

Voor vele instellingen is dit een zware dobber om alleen te dragen, daarom biedt Iedereen weer goesting nu ook coachingstrajecten aan.  Deze vindt je onder: Ik ben een leerkracht.

Naast de school en het CLB, zijn de ouders een belangrijke partner waar het gaat over motiveren van de leerlingen.  Om in de verf te zetten wat de bijdrage van ouders kan zijn, biedt Iedereen weer goesting graag een avondlezing aan.  Ouders denken vaak ten onrechte dat zij niet veel meer kunnen betekenen omdat ze niet kunnen helpen bij huiswerk…niets is minder waar.  Talrijke onderzoeken tonen hoe belangrijk hun rol is, zeker in de pubertijd.  Als je als instelling of instantie je ouders wil betrekken, kan je de lezing van 2u boeken voor 200€.

Vele mensen: jongeren én volwassenen, voelen zich sterk gesteund door samen te groeien in Lerende Netwerken.  Dit aanbod vind je onder: “Lerende Netwerken” respectievelijk bij:  “ik ben een leerkracht“; “ik ben een leerling” of “ik ben een student“.

Af en toe is er ook een Speciaal aanbod Onderpresteren aanpakken, voor leerlingen en voor studenten.

Op sommige momenten heb je als jongere of volwassene, meer nood aan individueel op adem komen en een eigen coachingstraject doorlopen.  Om terug in contact te komen met je eigen kracht, op je eigen manier: kijk eens onder: “Individueel Aanbod” respectievelijk bij:  “ik ben een leerkracht“; “ik ben een leerling” of “ik ben een student“.