Coachingstrajecten leerkrachten en begeleiders

Als leerkrachten of leerlingen meer en meer spijbelen of gedragsproblemen vertonen, dan dienen we dit symptoom heel ernstig te nemen.  Ons aanbod vertalen in: “even voorschrijven wat de mensen er nog maar eens bovenop gaan moeten doen”, draait averechts uit.

Spijbelen en of gedragsproblemen zijn bij jongeren en leerkrachten heel vaak signaal van “het niet meer rond krijgen”.  We gaan dan samen op zoek naar de krachten en mogelijkheden die het wel weer haalbaar en fijn maken.

Hiervoor bieden wij aan scholen trajecten aan:

 • Voor uitval of demotivatie en eventueel gedragsproblemen bij jongeren
 • Voor uitval of demotivatie en eventueel gedragsproblemen bij personeelsleden

Voorbeeld traject (kan over meerdere schooljaren)

 • Ter plaatse intake met directie en kerngroep: 2u: 150€                                                   (Je staat versteld hoeveel info deze intake al naar boven haalt !)                                          –> beslist of we samen verder gaan en wat we hoe gaan doen,                                                      ook wie het verder gaat trekken: kernteam, coach of beide in uitdoofscenario
 • Voorbereiding 1e verkennende sessie met kernteam:                                                              doel sessie door coach gegeven: 150€                                                                                           doel sessie door kernteam gegeven: 200€
 • Eerste verkennende sessie: hele team: incl. teamopdrachten: 3u                                       aanwezigheid ondersteunend coach: 200€                                                                                opgenomen door coach: 270€
 • Tussentijd skype overleg: 15€ per kwartier
 • Voorbereiding 2e sessie met kernteam:                                                                                            door coach gegeven: 170€                                                                                                                  door kernteam gegeven: 200€ + gratis skype ½u                                                                   deze voorbereiding via skype en mail: 65€/u
 • Tweede sessie met hele team: incl. aanzet tot borgen: 3u                                                         aanwezigheid ondersteunend coach: 200€                                                                                opgenomen door coach: 280€
 • Voorbereiding 3e afrond-sessie met kernteam:                                                                           door coach gegeven: 2u voorbereiden: 200€                                                                             door kernteam gegeven: 3u voorbereiden: 200€ + gratis skype ½u                                 deze voorbereiding via skype en mail: 65€/u
 • Derde afrond-sessie met hele team: incl. borg-acties: 3u                                                         aanwezigheid coach: 180€ incl. Goed Gewerkt-Poster                                                      opgenomen door coach: 290€
 • Na een coaching traject of na de intake kan ook gekozen worden om via lerende netwerken in groepen op je school/CLB rond bepaalde thema te werken.                        lerend netwerk van 2u: 200€                                                                                                              2e netwerk zelfde locatie, zelfde avond: 150€
 • Indien je met je school reeds een coaching traject doorliep, krijg je een Goudkaart, die geeft je 5€ korting op de open lerende netwerken.                                                                –> aanbod zie: Lerende Netwerken
 • De Goudkaart na een coaching traject laat je ook toe om nadien beroep te doen op coaching via skype aan 12€/kwartier (na afspraak)

         Streven: interactief werken, wetenschappelijk onderbouwd, maar vooral                            toegepast in UW praktijk.