Lerend Netwerk

De verwachting al volwassen te zijn, alles al onder de knie te hebben.  Of een illusie armer: zo vanzelf gaat dat niet !  Gerustgesteld worden, dat het ook bij anderen niet van een leien dakje gaat.  Of gewoon nog sterker in je eigen schoenen staan.  Samen durven moedig zijn en samen mogelijkheden ontdekken.  Samen ben je gewoon sterker, dat is de kracht van deze Lerend Netwerk-formule.  Je werkt in een kleine veilige groep rond een zelfgekozen thema.  Het thema wordt (door een expert) ingezet met achtergrondkennis.  Dit gebeurt bij de eerste samenkomst.  Nadien bepaalt de groep de agenda en de noden.

Speciaal aanbod: omgaan met onderpresteren ! 

Lerend Netwerk jongvolwassenen (vanaf 18 jaar):

 • Komt gemiddeld 4 keer per schooljaar samen
 • Telt maximum 7 deelnemers, minimum 4
 • Je betaalt 45€ per sessie                                                                                                                              of 40€ per sessie in een pakket van 4 sessies (vrij te besteden)
 • Thema kan gaan rond omgaan met bepaalde noden vb omgaan met mijn dyslexie, NLD, motivatieproblemen, verlegenheid…                                                                                   of tools om als leerling je eigen kracht beter te benutten vb efficiënter studeren, concentreren, organiseren, ontspannen, communiceren,…
 • Aanbod en inschrijven via inschrijvingsformulier
 • Locatie en data worden met eerste 3 deelnemers bepaald

Om de groepssamenstelling voor de deelnemers te garanderen gelden volgende betalingsafspraken:

 • Inschrijving is geregistreerd na betaling
 • Annulatie meer dan 14 dagen voor aanvang: 100% terugbetaald
 • Annulatie wegens ziekte of onvoorziene omstandigheden: 100% terugbetaald
 • Bij annulatie 14 dagen voor aanvang: 50% terugbetaald
 • Annulatie minder dan 14 dagen voor aanvang: geen terugbetaling